ติดต่อเรากลุ่มงานสหกิจศึกษา
     มหาวิทยาลัยธนบุรี 284 ถ.เพชรเกษม ซ.เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทรศัพท์ 02-8090823-24 โทรสาร 02-8090829, 02-8090832
          • ฝ่ายพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 02-8090823-27 ต่อ 237
          • สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 02-8090823-27 ต่อ 217
          • กลุ่มงานสหกิจศึกษา โทรศัพท์ 02-8090823-27 ต่อ 229
          • งานทะเบียนนักศึกษาให้กิจศึกษา โทรศัพท์ 02-8090823-27 ต่อ 229